Asociatia "Femeile pentru Actiuni Pozitive,Tolerantã si Educatie" a femeilor de afaceri din Romania
 
 
 

Predare Asociatia F.A.P.T.E. - A.F.A.R.

 

Asociaţia F.A.P.T.E. - Afar, începând cu data de 26.05.2010, are un nou Preşedinte, în persoana d-nului BAGIU OVIDIU ILIE.
      Anexăm Procesele-Verbale de predare primire a Asociaţiei F.A.P.T.E. - Afar
      Consiliul de Administraţie al Asociaţiei F.A.P.T.E. – Afar, a stabilit în data de 14 Septembrie 2010  urmatoarea componenta :

  • Preşedinte  domnul BAGIU OVIDIU ILIE
  • Vice- Preşedinte doamna BODEA IULIA
  • Cenzor  doamna RODICA ILIESCU (Expert Contabil)